Přinášíme změnu ve vzdělávacím systému

Přinášíme změnu ve vzdělávacím systému

CEPIS

Centre for Entrepreneurship,
Professional
and International Studies

CEPIS

Centre for Entrepreneurship,
Professional and International Studies

AKTUÁLNĚ

Projekt CEPIS zdolal další důležitý milník

13.09.2023

Strategický projekt Slezské univerzity s názvem CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) dnes dostal zelenou od zástupců Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a postoupil do finální fáze …

Představujeme CEPIS: Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií.

14.02.2023

Projektový záměr CEPIS jsme vám na tomto místě představili již v září 2021. Připomeňme, že se jedná o projekt v rámci výzvy operačního programu Spravedlivá transformace, …

Ideový záměr projektu byl připraven v období 2019-2020, kdy vrcholily plány příprav nových, inovativních profesních studijních programů zaměřených na podnikavost, inovace, oblast e-commerce a mezinárodní studia.
Myšlenka vybudování výukových prostor v podobě multifukčního centra podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace se již od počátku těšila podpoře statutárního města Karviná, které projekt jako jeho partner zařadilo do svých hlavních plánů rozvoje (Karviná všemi deseti).

Ideový záměr projektu byl připraven v období 2019-2020, kdy vrcholily plány příprav nových, inovativních profesních studijních programů zaměřených na podnikavost, inovace, oblast e-commerce a mezinárodní studia.
Myšlenka vybudování výukových prostor v podobě multifukčního centra podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace se již od počátku těšila podpoře statutárního města Karviná, které projekt jako jeho partner zařadilo do hlavních plánů svého rozvoje (Karviná všemi deseti).

ČASOVÁ OSA

2019

formulace ideového záměru

projekt zařazen do strategického plánu statutárního
města „Karviná všemi deseti“

2020

únor 2021

akreditace: Digitální business (Bc.)

první návrh budovy a předběžná studie proveditelnosti

duben 2021

červen 2021

projekt vybrán mezi 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje do OP Spravedlivá transformace

akreditace: Economics and Management (Bc.)

říjen 2021

listopad 2021

akreditace: Economics and Management (nav. Mgr.)

akreditace: Inovativní podnikání (Bc.)

prosinec 2021

listopad 2022

architektonická studie novostavby

výběr zhotovitele projekčních a stavebních prací

září 2023

1. Q 2025

vydání stavebního povolení

zahájení stavebních prací

2. Q 2025

4. Q 2027

zahájení výuky